Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Tapolcai járás

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020 01 - 03. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 147 302 204 233 197 141 103 85
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 148 188 240 259 198 106 44 34
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 1 0 0 2 3 5 1 -
-- Mezőgazdaság - - - 1 0 1 0 -
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - - 0 0 - - - -
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- - - - - -
-- Szociális jellegű program 1 0 - 1 3 4 1 -
-- Magas hozzáadott értékű program ---- - - - -
Mindösszesen 296 491 444 494 398 252 149 119
Közfoglalkoztatási mutató 1,25%2,10%1,94%2,19%1,80%1,16%0,69%0,56%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 852 632 518 375 282 241 252 343
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 225 196 210 218 249 250 265 319
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 390 245 219 153 118 105 88 91
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 1 467 1 073 947 746 649 596 604 753
-- Ebből tartós álláskereső 283 227 193 198 185 171 172 173
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 6,19%6,19%4,13%3,31%2,94%2,73%2,81%3,51%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 23 698 23 405 22 934 22 552 22 095 21 794 21 467 21 467
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  147
302
204
233
197
141
103
85
  148
188
240
259
198
106
44
34
  1
2
3
5
1
 
320
304
288
272
256
240
224
208
192
176
160
144
128
112
96
80
64
48
32
16
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  296
  490
  444
  494
  398
  252
  148
  119
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  1
1
      1
1
3
4
1
   
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó |
   Mezőgazdaság | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Egyéb startmunka mintaprogram | Szociális jellegű program | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  1
      2
  3
  5
  1
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Szociális jellegű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  1,25%
2,10%
1,94%
2,19%
1,80%
1,16%
0,69%
0,56%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)

  1 467
1 073
947
746
649
596
604
753
  283
227
193
198
185
171
172
173
 
1 480
1 406
1 332
1 258
1 184
1 110
1 036
962
888
814
740
666
592
518
444
370
296
222
148
74
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó |
   Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | Ebből tartós álláskereső |
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  6,19%
6,19%
4,13%
3,31%
2,94%
2,73%
2,81%
3,51%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 03. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |