Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Somogy megye

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020 01 - 02. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 628 3 873 3 298 4 973 3 696 2 400 1 938 1 883
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 1 257 1 367 2 210 2 257 1 819 1 019 721 576
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 3 921 2 502 3 823 3 687 2 799 1 949 1 477 1 098
-- Mezőgazdaság 860 1 118 1 318 1 396 1 167 699 525 405
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 36 97 533 557 357 264 222 159
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- - 0 6 2 -
-- Szociális jellegű program 3 019 1 287 1 972 1 733 1 274 980 729 534
-- Magas hozzáadott értékű program ---- - - - -
Mindösszesen 6 806 7 742 9 332 10 917 8 313 5 368 4 135 3 557
Közfoglalkoztatási mutató 3,14%3,62%4,45%5,29%4,09%2,68%2,10%1,81%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 12 374 10 799 8 894 6 905 6 362 5 501 5 255 5 743
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 2 128 1 949 2 102 2 345 2 736 2 986 3 081 3 371
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 8 683 7 399 7 095 5 739 5 731 4 771 4 320 4 465
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 23 185 20 147 18 092 14 989 14 828 13 258 12 656 13 578
-- Ebből tartós álláskereső 7 202 4 984 4 763 3 957 3 706 3 234 3 152 3 472
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 10,69%9,41%8,62%7,27%7,30%6,63%6,43%6,90%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 216 968 214 101 209 870 206 308 203 091 200 064 196 910 196 910
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  1 628
3 873
3 298
4 973
3 696
2 400
1 938
1 883
  1 257
1 367
2 210
2 257
1 819
1 019
721
576
  3 921
2 502
3 823
3 687
2 799
1 949
1 477
1 098
 
4 980
4 731
4 482
4 233
3 984
3 735
3 486
3 237
2 988
2 739
2 490
2 241
1 992
1 743
1 494
1 245
996
747
498
249
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  6 806
  7 742
  9 331
  10 917
  8 314
  5 368
  4 136
  3 557
10 920
10 374
9 828
9 282
8 736
8 190
7 644
7 098
6 552
6 006
5 460
4 914
4 368
3 822
3 276
2 730
2 184
1 638
1 092
546
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  860
1 118
1 318
1 396
1 167
699
525
405
  36
97
533
557
357
264
222
159
  6
2
  3 019
1 287
1 972
1 733
1 274
980
729
534
   
3 020
2 869
2 718
2 567
2 416
2 265
2 114
1 963
1 812
1 661
1 510
1 359
1 208
1 057
906
755
604
453
302
151
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó |
   Mezőgazdaság | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Egyéb startmunka mintaprogram | Szociális jellegű program | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  3 915
  2 502
  3 823
  3 686
  2 798
  1 949
  1 478
  1 098
3 920
3 724
3 528
3 332
3 136
2 940
2 744
2 548
2 352
2 156
1 960
1 764
1 568
1 372
1 176
980
784
588
392
196
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Szociális jellegű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  3,14%
3,62%
4,45%
5,29%
4,09%
2,68%
2,10%
1,81%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)

  23 185
20 147
18 092
14 989
14 828
13 258
12 656
13 578
  7 202
4 984
4 763
3 957
3 706
3 234
3 152
3 472
 
23 200
22 040
20 880
19 720
18 560
17 400
16 240
15 080
13 920
12 760
11 600
10 440
9 280
8 120
6 960
5 800
4 640
3 480
2 320
1 160
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó |
   Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | Ebből tartós álláskereső |
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  10,69%
9,41%
8,62%
7,27%
7,30%
6,63%
6,43%
6,90%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020 01 - 02. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |