Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Ország összesen

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019 01-04. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 33 930 88 640 74 903 95 661 78 169 59 706 51 021
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 25 829 30 925 41 429 42 854 34 041 22 774 16 169
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 66 909 59 286 91 795 84 953 67 281 53 140 43 804
-- Mezőgazdaság 18 488 31 041 37 183 33 611 26 147 20 117 16 475
-- Belvízelvezetés 15 122 4 914 10 108 9 580 7 160 5 733 2 771
-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 8 967 2 951 6 823 6 416 4 837 3 796 1 897
-- Bio- és megújuló energiafelhasználás 577 58 3 026 2 639 1 874 1 356 746
-- Belterületi közutak karbantartása 8 751 3 780 11 606 10 728 9 757 8 337 4 160
-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 3 621 1 380 3 540 3 466 3 077 2 705 1 338
-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 10 138 12 516 2 454 - - - -
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 1 102 2 613 17 055 18 326 14 025 10 711 9 248
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- 188 307 318 188
-- Szociális jellegű program ------ 6 979
-- Magas hozzáadott értékű program ---- 97 65 2
Mindösszesen 126 668 178 852 208 127 223 469 179 492 135 620 110 994
Közfoglalkoztatási mutató 1,87%2,66%3,12%3,38%2,74%2,09%1,71%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 284 797 233 679 194 933 153 719 132 437 115 692 119 931
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 58 453 56 376 57 066 60 233 63 117 63 952 70 979
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 184 374 132 390 126 181 99 798 87 416 75 665 74 104
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 527 623 422 445 378 181 313 782 282 970 255 310 265 014
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 7,79%6,29%5,67%4,75%4,32%3,93%4,07%
Közfoglalkoztatási ráta 18,75%28,40%35,46%41,59%38,81%34,69%29,52%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 6 776 258 6 719 738 6 664 153 6 609 458 6 546 470 6 504 490 6 504 490
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  33 930
88 640
74 903
95 661
78 169
59 706
51 021
  25 829
30 925
41 429
42 854
34 041
22 774
16 169
  66 909
59 286
91 795
84 953
67 281
53 140
43 804
 
95 680
90 896
86 112
81 328
76 544
71 760
66 976
62 192
57 408
52 624
47 840
43 056
38 272
33 488
28 704
23 920
19 136
14 352
9 568
4 784
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  126 668
  178 851
  208 127
  223 468
  179 491
  135 620
  110 994
223 480
212 306
201 132
189 958
178 784
167 610
156 436
145 262
134 088
122 914
111 740
100 566
89 392
78 218
67 044
55 870
44 696
33 522
22 348
11 174
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  18 488
31 041
37 183
33 611
26 147
20 117
16 475
  15 122
4 914
10 108
9 580
7 160
5 733
2 771
  8 967
2 951
6 823
6 416
4 837
3 796
1 897
  577
58
3 026
2 639
1 874
1 356
746
  8 751
3 780
11 606
10 728
9 757
8 337
4 160
  3 621
1 380
3 540
3 466
3 077
2 705
1 338
  10 138
12 516
2 454
  1 102
2 613
17 055
18 326
14 025
10 711
9 248
  188
307
318
188
  6 979
  97
65
2
 
37 200
35 340
33 480
31 620
29 760
27 900
26 040
24 180
22 320
20 460
18 600
16 740
14 880
13 020
11 160
9 300
7 440
5 580
3 720
1 860
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó |
   Mezőgazdaság | Belvízelvezetés | Mezőgazdasági földutak karbantartása | Bio- és megújuló energiafelhasználás | Belterületi közutak karbantartása | Illegális hulladéklerakók felszámolása | Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Egyéb startmunka mintaprogram | Szociális jellegű program | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  66 766
  59 253
  91 795
  84 954
  67 281
  53 138
  43 804
91 800
87 210
82 620
78 030
73 440
68 850
64 260
59 670
55 080
50 490
45 900
41 310
36 720
32 130
27 540
22 950
18 360
13 770
9 180
4 590
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Szociális jellegű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
Illegális hulladéklerakók felszámolása
Belterületi közutak karbantartása
Bio- és megújuló energiafelhasználás
Mezőgazdasági földutak karbantartása
Belvízelvezetés
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  1,87%
2,66%
3,12%
3,38%
2,74%
2,09%
1,71%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Közfoglalkoztatási ráta

  18,75%
28,40%
35,46%
41,59%
38,81%
34,69%
29,52%
 
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó |
   Közfoglalkoztatási ráta |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma (fő)

  527 624
  422 445
  378 180
  313 750
  282 970
  255 309
  265 014
527 640
501 258
474 876
448 494
422 112
395 730
369 348
342 966
316 584
290 202
263 820
237 438
211 056
184 674
158 292
131 910
105 528
79 146
52 764
26 382
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  7,79%
6,29%
5,67%
4,75%
4,32%
3,93%
4,07%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01-04. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |