Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Bács-Kiskun megye

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021 01 - 12. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 647 4 138 3 051 4 054 3 127 2 140 1 558 1 210 1 063
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 1 812 2 204 2 611 2 649 2 344 1 651 1 138 939 859
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 2 313 1 713 3 057 3 428 2 843 2 202 1 613 1 436 1 366
-- Mezőgazdaság 459 691 1 009 1 067 837 637 457 371 349
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 48 35 509 701 557 435 331 275 252
-- Szociális jellegű program 1 804 988 1 540 1 661 1 446 1 129 824 787 757
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- - 0 0 1 4 8
-- Magas hozzáadott értékű program ---- 3 2 - --
Mindösszesen 5 772 8 055 8 720 10 131 8 314 5 993 4 310 3 584 3 288
Közfoglalkoztatási mutató 1,64%2,31%2,53%2,97%2,47%1,80%1,30%1,10%1,02%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 17 599 14 018 11 447 8 553 7 375 6 219 6 020 8 039 6 172
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 3 083 3 022 2 978 3 157 3 479 3 550 3 942 5 259 4 110
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 9 654 7 507 7 750 5 264 4 156 3 176 2 560 2 543 2 584
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 30 336 24 548 22 176 16 973 15 010 12 945 12 522 15 841 12 866
-- Ebből tartós álláskereső 9 736 6 909 6 554 5 438 4 263 3 587 3 265 3 602 4 429
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 8,59%7,03%6,43%4,97%4,45%3,88%3,79%4,86%4,00%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 352 972 349 276 344 842 341 463 337 042 333 847 330 369 326 211 321 941
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  1 647
4 138
3 051
4 054
3 127
2 140
1 558
1 210
1 063
  1 812
2 204
2 611
2 649
2 344
1 651
1 138
939
859
  2 313
1 713
3 057
3 428
2 843
2 202
1 613
1 436
1 366
 
4 140
3 933
3 726
3 519
3 312
3 105
2 898
2 691
2 484
2 277
2 070
1 863
1 656
1 449
1 242
1 035
828
621
414
207
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  5 772
  8 055
  8 719
  10 131
  8 314
  5 993
  4 309
  3 585
  3 288
10 140
9 633
9 126
8 619
8 112
7 605
7 098
6 591
6 084
5 577
5 070
4 563
4 056
3 549
3 042
2 535
2 028
1 521
1 014
507
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  459
691
1 009
1 067
837
637
457
371
349
  48
35
509
701
557
435
331
275
252
  1 804
988
1 540
1 661
1 446
1 129
824
787
757
  1
4
8
  3
2
 
1 820
1 729
1 638
1 547
1 456
1 365
1 274
1 183
1 092
1 001
910
819
728
637
546
455
364
273
182
91
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó |
   Mezőgazdaság | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Szociális jellegű program | Egyéb startmunka mintaprogram | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  2 311
  1 714
  3 058
  3 429
  2 843
  2 203
  1 613
  1 437
  1 366
3 440
3 268
3 096
2 924
2 752
2 580
2 408
2 236
2 064
1 892
1 720
1 548
1 376
1 204
1 032
860
688
516
344
172
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Szociális jellegű program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  1,64%
2,31%
2,53%
2,97%
2,47%
1,80%
1,30%
1,10%
1,02%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)

  30 336
24 548
22 176
16 973
15 010
12 945
12 522
15 841
12 866
  9 736
6 909
6 554
5 438
4 263
3 587
3 265
3 602
4 429
 
30 340
28 823
27 306
25 789
24 272
22 755
21 238
19 721
18 204
16 687
15 170
13 653
12 136
10 619
9 102
7 585
6 068
4 551
3 034
1 517
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó |
   Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | Ebből tartós álláskereső |
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  8,59%
7,03%
6,43%
4,97%
4,45%
3,88%
3,79%
4,86%
4,00%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021 01 - 12. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |