Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Veszprém megye

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019 01. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 234 2 800 1 821 2 210 1 624 1 285 1 197
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 1 043 1 171 1 513 1 485 1 024 536 344
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 495 415 884 838 661 481 386
-- Mezőgazdaság 184 303 395 348 246 176 124
-- Belvízelvezetés 133 13 113 113 85 74 59
-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 111 21 133 120 113 86 78
-- Bio- és megújuló energiafelhasználás 1 0 46 25 19 9 7
-- Belterületi közutak karbantartása 26 3 95 125 120 89 76
-- Illegális hulladéklerakók felszámolása 14 7 38 36 25 23 20
-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 26 52 5 - - - -
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - 15 60 71 54 26 22
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- - 0 0 -
-- Magas hozzáadott értékű program ---- - - -
Mindösszesen 2 772 4 386 4 219 4 534 3 309 2 302 1 927
Közfoglalkoztatási mutató 1,14%1,83%1,79%1,96%1,45%1,02%0,85%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 8 919 6 372 5 078 3 688 2 971 2 605 2 688
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 2 101 1 931 1 966 2 027 2 160 2 215 2 406
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 4 314 2 612 2 443 1 714 1 297 1 011 1 034
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 15 334 10 915 9 487 7 430 6 428 5 831 6 128
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 6,34%4,57%4,03%3,20%2,81%2,57%2,70%
Közfoglalkoztatási ráta 14,84%27,64%30,80%37,90%33,98%28,31%23,92%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 241 843 238 727 235 333 231 824 228 497 226 615 226 615
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  1 234
2 800
1 821
2 210
1 624
1 285
1 197
  1 043
1 171
1 513
1 485
1 024
536
344
  495
415
884
838
661
481
386
 
2.820
2.679
2.538
2.397
2.256
2.115
1.974
1.833
1.692
1.551
1.410
1.269
1.128
987
846
705
564
423
282
141
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  2.772
  4.386
  4.218
  4.533
  3.309
  2.302
  1.927
4.540
4.313
4.086
3.859
3.632
3.405
3.178
2.951
2.724
2.497
2.270
2.043
1.816
1.589
1.362
1.135
908
681
454
227
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  184
303
395
348
246
176
124
  133
13
113
113
85
74
59
  111
21
133
120
113
86
78
  1
46
25
19
9
7
  26
3
95
125
120
89
76
  14
7
38
36
25
23
20
  26
52
5
  15
60
71
54
26
22
     
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó |
   Mezőgazdaság | Belvízelvezetés | Mezőgazdasági földutak karbantartása | Bio- és megújuló energiafelhasználás | Belterületi közutak karbantartása | Illegális hulladéklerakók felszámolása | Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Egyéb startmunka mintaprogram | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  495
  414
  885
  838
  662
  483
  386
900
855
810
765
720
675
630
585
540
495
450
405
360
315
270
225
180
135
90
45
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
Illegális hulladéklerakók felszámolása
Belterületi közutak karbantartása
Bio- és megújuló energiafelhasználás
Mezőgazdasági földutak karbantartása
Belvízelvezetés
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  1,14%
1,83%
1,79%
1,96%
1,45%
1,02%
0,85%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Közfoglalkoztatási ráta

  14,84%
27,64%
30,80%
37,90%
33,98%
28,31%
23,92%
 
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó |
   Közfoglalkoztatási ráta |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma (fő)

  15.334
  10.915
  9.487
  7.429
  6.428
  5.831
  6.128
15.340
14.573
13.806
13.039
12.272
11.505
10.738
9.971
9.204
8.437
7.670
6.903
6.136
5.369
4.602
3.835
3.068
2.301
1.534
767
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019 01. hó
 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  6,34%
4,57%
4,03%
3,20%
2,81%
2,57%
2,70%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019 01. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |