Statisztikai definíciók

 

Belügyminisztérium: Közfoglalkoztatás

 

 

 

 

 1. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: olyan közfoglalkoztatási forma, amelynek keretében értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák végzésére vonhatók be elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, illetve a járási hivatal által közvetített álláskeresők, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek. Továbbá közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető azzal a személlyel is, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, valamint a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárral, amennyiben adataikat a járási (fővárosi kerületi) hivatal nyilvántartásba vette. 2016. június 8. napjától támogatás nyújtható azon álláskereső személy napi 4-8 órás (rész)munkaidőben történő foglalkoztatásához is, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

  A program támogatása a közfoglalkoztatási bér és a szociális hozzájárulási adó 100%-áig terjedhet, valamint e támogatási összeg 20%-a lehet a közvetlen költségekhez és az anyagköltségekhez nyújtott támogatás. Ezen kívül támogatás nyújtható a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére a szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a bérköltséghez nyújtott támogatás 1,5 százalékát.

  A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok esetében 2018-tól csökken a közvetlen és anyagköltségekhez nyújtható maximális mérték 10%-ra. Az intézkedést indokolja, hogy ezen programokban a korábbi években a szükséges eszközök, anyagok beszerzése már nagyrészt megvalósult, így csak a minimálisan szükséges közvetlen költségek támogatására kerül sor.

  A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónapos időtartamban történik közfoglalkoztatási jogviszony keretében. [A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §


 2. Országos közfoglalkoztatási program: olyan közfoglalkoztatási forma, amely a mindenkori munkaerőpiaci helyzet, az esetleges „vis maior” helyzetek kezelésére, több ágazatot átfogóan (pl. ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az erdőterületek, megújuló energiaforrások területén) indítható. A támogatás elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztatása után nyújtható. Amennyiben a benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre a járási (fővárosi kerületi) hivatal nem tud a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek köréből megfelelő munkaerőt biztosítani, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatása is támogatható. Továbbá közfoglalkoztatási jogviszony létesíthető azzal a személlyel is, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, valamint a kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgárral, amennyiben adataikat a járási (fővárosi kerületi) hivatal nyilvántartásba vette. 2016. június 8. napjától támogatás nyújtható azon álláskereső személy napi 4-8 órás (rész)munkaidőben történő foglalkoztatásához is, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

  Az országos közfoglalkoztatási programok időtartama az egész év folyamán biztosítja a közfoglalkoztatást, teljes munkaidőben. A közfoglalkoztatónak a munkavégzéshez kapcsolódóan a foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítania kell. A program támogatása a közfoglalkoztatási bér és a szociális hozzájárulási adó 100%-áig terjedhet, valamint e támogatási összeg 20%-a lehet a közvetlen költségekhez és anyagköltségekhez, továbbá legalább 100 fő foglalkoztatása esetén legfeljebb 3%-a lehet a szervezési költségekhez nyújtott támogatás.

  Az országos közfoglalkoztatási programok
  esetében 2018-tól csökken a közvetlen és anyagköltségekhez nyújtható maximális mérték 10%-ra. Az intézkedést indokolja, hogy ezen programokban a korábbi években a szükséges eszközök, anyagok beszerzése már nagyrészt megvalósult, így csak a minimálisan szükséges közvetlen költségek támogatására kerül sor.

  A közfoglalkoztatók lehetnek vízügyi igazgatóságok, állami és magán erdőgazdaságok, vízgazdálkodási társulatok, Magyar Közút Nonprofit Zrt., katasztrófavédelmi és rendőri szervek, vasúti pályahálózat-működtető szervezetek, Nemzeti Parkok, Magyar Honvédség, Nemzeti Művelődési Intézet, Állami Autópálya Kezelő Zrt., stb. [A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet]


 3. Kistérségi/járási startmunka mintaprogram: közfoglalkoztatási mintaprogram, amelyet a közfoglalkoztatásért felelős miniszter indíthat meghatározott célok elérése érdekében. A mintaprogram esetében a közfoglalkoztatási bér és a szociális hozzájárulási adó 100%-os támogatásán kívül a beruházási és dologi költségek és kiadások 70-100% közötti mértékben támogathatók. [A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7/B. §]

  2018. évtől valamennyi járási mintaprogram tekintetében csökken a támogatásban nyújtható fajlagos költség, a nagy értékű eszközök, anyagok beszerzési költségei korlátozásra kerülnek, továbbá a mezőgazdasági programok esetében egy hektárra vetített költséghatárok kerültek meghatározásra. Mindezen intézkedések szolgálhatják azt, hogy az előirányzatból fakadó szűkebb költségvetésbe minél több hátrányos helyzetű álláskereső kerüljön bevonásra.

Szociális jellegű program: 2013-tól 2018-ig a következő megnevezésű programok tartoztak ebbe a kategóriába:

2019 évtől kezdődően ezek a programok már egységesen a Szociális jellegű program néven indultak. A 2019 év éves átlaglétszámát úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk a 2018 évről áthúzódó (vagyis a 2018-as évben indult, de a 2019-es évben befejeződő) fent felsorolt programok létszámait és a 2019 évben indult Szociális jellegű program létszámadataival.

 

 

 

Gazdaságfejlesztési Minisztérium: Nyilvántartott álláskeresők

 

 

 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal

 

 

[1] A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint.