Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Ország összesen

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022 01 - 10. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 33 930 88 640 74 903 95 661 78 169 59 706 48 955 42 719 41 370 36 058
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 25 829 30 925 41 429 42 854 34 041 22 774 15 361 12 845 12 026 10 463
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 66 909 59 286 91 795 84 953 67 281 53 140 41 943 36 965 34 580 31 159
-- Mezőgazdaság 18 488 31 041 37 183 33 611 26 147 20 117 16 077 13 976 12 683 11 386
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 1 102 2 613 17 055 18 326 14 025 10 711 8 897 7 982 7 764 6 822
-- Szociális jellegű program 47 176 25 600 37 557 32 829 26 706 21 929 16 787 14 702 13 838 12 789
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- 188 307 318 180 305 295 162
-- Magas hozzáadott értékű program ---- 97 65 1 ---
Mindösszesen 126 668 178 852 208 127 223 469 179 492 135 620 106 259 92 530 87 976 77 680
Közfoglalkoztatási mutató 1,87%2,66%3,12%3,38%2,74%2,09%1,64%1,44%1,39%1,24%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 284 797 233 679 194 933 153 719 132 437 115 692 113 480 153 962 122 452 96 277
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 58 453 56 376 57 066 60 233 63 117 63 952 69 112 91 380 73 190 77 743
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 184 374 132 390 126 181 99 798 87 416 75 665 68 355 70 713 73 247 65 385
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 527 623 422 445 378 181 313 782 282 970 255 310 250 947 316 055 268 889 239 406
-- Ebből tartós álláskereső 163 309 112 295 102 045 89 517 76 852 68 795 68 100 76 356 92 057 91 465
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 7,79%6,29%5,67%4,75%4,32%3,93%3,88%4,93%4,24%3,81%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 6 776 258 6 719 738 6 664 153 6 609 458 6 546 470 6 504 490 6 461 058 6 405 956 6 336 873 6 288 500
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  33 930
88 640
74 903
95 661
78 169
59 706
48 955
42 719
41 370
36 058
  25 829
30 925
41 429
42 854
34 041
22 774
15 361
12 845
12 026
10 463
  66 909
59 286
91 795
84 953
67 281
53 140
41 943
36 965
34 580
31 159
 
95 680
90 896
86 112
81 328
76 544
71 760
66 976
62 192
57 408
52 624
47 840
43 056
38 272
33 488
28 704
23 920
19 136
14 352
9 568
4 784
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  126 668
  178 851
  208 127
  223 468
  179 491
  135 620
  106 259
  92 529
  87 976
  77 680
223 480
212 306
201 132
189 958
178 784
167 610
156 436
145 262
134 088
122 914
111 740
100 566
89 392
78 218
67 044
55 870
44 696
33 522
22 348
11 174
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  18 488
31 041
37 183
33 611
26 147
20 117
16 077
13 976
12 683
11 386
  1 102
2 613
17 055
18 326
14 025
10 711
8 897
7 982
7 764
6 822
  47 176
25 600
37 557
32 829
26 706
21 929
16 787
14 702
13 838
12 789
  188
307
318
180
305
295
162
  97
65
1
 
47 180
44 821
42 462
40 103
37 744
35 385
33 026
30 667
28 308
25 949
23 590
21 231
18 872
16 513
14 154
11 795
9 436
7 077
4 718
2 359
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Mezőgazdaság | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Szociális jellegű program | Egyéb startmunka mintaprogram | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  66 766
  59 254
  91 795
  84 954
  67 282
  53 140
  41 942
  36 965
  34 580
  31 159
91 800
87 210
82 620
78 030
73 440
68 850
64 260
59 670
55 080
50 490
45 900
41 310
36 720
32 130
27 540
22 950
18 360
13 770
9 180
4 590
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Szociális jellegű program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  1,87%
2,66%
3,12%
3,38%
2,74%
2,09%
1,64%
1,44%
1,39%
1,24%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)

  527 623
422 445
378 181
313 782
282 970
255 310
250 947
316 055
268 889
239 406
  163 309
112 295
102 045
89 517
76 852
68 795
68 100
76 356
92 057
91 465
 
527 640
501 258
474 876
448 494
422 112
395 730
369 348
342 966
316 584
290 202
263 820
237 438
211 056
184 674
158 292
131 910
105 528
79 146
52 764
26 382
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | Ebből tartós álláskereső |
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  7,79%
6,29%
5,67%
4,75%
4,32%
3,93%
3,88%
4,93%
4,24%
3,81%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |