Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma *

Jász-Nagykun-Szolnok megye

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022 01 - 10. hó

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 973 5 105 4 704 5 743 4 095 3 392 2 546 2 121 2 031 1 709
Országos közfoglalkoztatási program támogatása 2 107 2 155 2 306 2 537 1 979 1 283 870 726 762 690
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 5 340 4 987 5 364 4 890 3 751 2 915 2 201 1 927 1 784 1 576
-- Mezőgazdaság 1 654 3 123 2 593 2 071 1 422 1 085 831 671 597 503
-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - 195 653 635 479 313 260 236 241 208
-- Szociális jellegű program 3 633 1 667 2 117 2 183 1 823 1 437 1 103 997 939 865
-- Egyéb startmunka mintaprogram --- 1 24 78 7 23 8 -
-- Magas hozzáadott értékű program ---- 3 3 - ---
Mindösszesen 9 419 12 247 12 374 13 169 9 826 7 591 5 618 4 774 4 577 3 975
Közfoglalkoztatási mutató 3,61%4,75%4,87%5,27%3,98%3,11%2,32%2,01%1,97%1,73%
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 13 620 11 554 10 110 8 418 7 757 6 721 6 941 8 939 6 937 5 511
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 2 548 2 503 2 840 3 064 3 162 3 348 3 673 4 493 3 689 3 907
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 10 221 7 537 7 468 5 840 4 742 3 667 3 288 3 729 4 043 3 473
Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 26 389 21 595 20 418 17 322 15 660 13 736 13 901 17 161 14 669 12 892
-- Ebből tartós álláskereső 8 440 5 689 5 261 5 129 4 175 3 789 3 602 4 406 5 298 5 026
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 10,11%8,37%8,04%6,93%6,34%5,63%5,75%7,23%6,30%5,62%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma 261 062 257 848 253 945 250 010 246 885 244 086 241 658 237 282 232 859 229 449
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+

Statisztikai definíciók és jogszabály változások

*Információk:

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. A statisztika által megfigyelt hónap a tárgyhót megelőző hó 21.napjától tárgyó 20.napjáig tart.

* Az átlagolást a tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni.

* A 2015. január 1-jétől a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai zárónapján kerülnek számbavételre.

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. megyékbe).

* A Budapesten regisztrált, de bejelentett lakóhellyel nem rendelkező közfoglalkoztatottakat a 9. kerülethez soroljuk.  

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  1 973
5 105
4 704
5 743
4 095
3 392
2 546
2 121
2 031
1 709
  2 107
2 155
2 306
2 537
1 979
1 283
870
726
762
690
  5 340
4 987
5 364
4 890
3 751
2 915
2 201
1 927
1 784
1 576
 
5 760
5 472
5 184
4 896
4 608
4 320
4 032
3 744
3 456
3 168
2 880
2 592
2 304
2 016
1 728
1 440
1 152
864
576
288
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | Országos közfoglalkoztatási program támogatása | Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen |
 

Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő);

  9 420
  12 247
  12 374
  13 170
  9 825
  7 590
  5 617
  4 774
  4 577
  3 975
13 180
12 521
11 862
11 203
10 544
9 885
9 226
8 567
7 908
7 249
6 590
5 931
5 272
4 613
3 954
3 295
2 636
1 977
1 318
659
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó
 
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  1 654
3 123
2 593
2 071
1 422
1 085
831
671
597
503
  195
653
635
479
313
260
236
241
208
  3 633
1 667
2 117
2 183
1 823
1 437
1 103
997
939
865
  1
24
78
7
23
8
  3
3
 
3 640
3 458
3 276
3 094
2 912
2 730
2 548
2 366
2 184
2 002
1 820
1 638
1 456
1 274
1 092
910
728
546
364
182
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Mezőgazdaság | Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás | Szociális jellegű program | Egyéb startmunka mintaprogram | Magas hozzáadott értékű program |
 

Járási startmunka mintaprogramok átlagos létszám adatai (fő)

  5 287
  4 985
  5 363
  4 890
  3 751
  2 916
  2 201
  1 927
  1 785
  1 576
5 380
5 111
4 842
4 573
4 304
4 035
3 766
3 497
3 228
2 959
2 690
2 421
2 152
1 883
1 614
1 345
1 076
807
538
269
   2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó
 
Magas hozzáadott értékű program
Egyéb startmunka mintaprogram
Szociális jellegű program
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mezőgazdaság
 

Közfoglalkoztatási mutató

  3,61%
4,75%
4,87%
5,27%
3,98%
3,11%
2,32%
2,01%
1,97%
1,73%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Közfoglalkoztatási mutató |
 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma és ebből tartós álláskereső (fő)

  26 389
21 595
20 418
17 322
15 660
13 736
13 901
17 161
14 669
12 892
  8 440
5 689
5 261
5 129
4 175
3 789
3 602
4 406
5 298
5 026
 
26 400
25 080
23 760
22 440
21 120
19 800
18 480
17 160
15 840
14 520
13 200
11 880
10 560
9 240
7 920
6 600
5 280
3 960
2 640
1 320
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó | | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Regisztrált álláskeresők száma zárónapon | Ebből tartós álláskereső |
 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója

  10,11%
8,37%
8,04%
6,93%
6,34%
5,63%
5,75%
7,23%
6,30%
5,62%
 
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0   | 2013. év | 2014. év | 2015. év |2016. év |2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022 01 - 10. hó |
   Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója |